Vývoj scaffoldů z orientovaných biodegradabilních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování

Title Alternative:Scaffolds development of oriented biodegradable fibres with the assistance of electrospinning
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Theme of this thesis is the development of scaffolds from oriented biodegradable fibres by the help of electrostatic spinning. Such materials are porters of sentinel node where tissue expands and is then implanted to the bodies. Scientists working in this area come under sphere tissue engineering, which this work is devoted to, especially then subject of knee cartilage. The first part of the work deals with the cartilage as well as illnesses and other reasons leading to its damage and subsequent compensation. Experimental part follows up with theoretical part and searches structures appropriate for knee scaffolds for chondrocytes.
Tématem předkládané diplomové práce je vývoj scaffoldů z orientovaných biodegradabilních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování. Podobné materiály jsou nosiči buněk, na kterých se rozrůstá tkáň a ta je pak implantována do těla. Vědci pracující v této oblasti spadají pod obor tkáňového inženýrství, jemuž je práce věnována, zejména pak tématu náhrady kolenních chrupavek. O chrupavce je pojednáno v první části práce, stejně jako o nemocech či jiných důvodech vedoucích k jejímu poškození a právě následné náhradě. Experimentální část na teoretickou navazuje a hledá struktury vhodné pro kolenní chrupavčité scaffoldy.
Description
katedra: KNT; přílohy: CD ROM; rozsah: 87
Subject(s)
cartilage, chondrocytes, knee, arthrosis, arthral implant, tissue engeneering, ortopedy, biodegradable, electrospinning, scaffolds, chrupavka, chondrocyty, koleno, artróza, kloubní náhrady, tkáňové inženýrství, ortopedie, biodegradabilita, elektrospinning, scaffold
Citation
ISSN
ISBN