Porovnání celoživotního cyklu vozidla s různými typy pohonů

dc.contributorBlažek Josef, Ing. Ph.D. : 55353
dc.contributor.advisorBrabec Pavel, Ing. Ph.D. : 55342
dc.contributor.authorNguyen, Trong Duy
dc.date.accessioned2022-12-19T04:38:05Z
dc.date.available2022-12-19T04:38:05Z
dc.date.committed2023-5-15
dc.date.defense2022-06-16
dc.date.submitted2021-11-15
dc.date.updated2022-12-6
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce využívá emisní kritéria k posouzení celoživotního cyklu různých typů vozidel. Specifickými objekty jsou zde automobily s elektromotory a automobily se spalovacími motory, ve kterých mají podobné o technickém údaje za účelem co nejobjektivněji posoudit trend používání elektromobilů v budoucnu. Pro simulaci jízdy (jízdních homologačních cyklů) byl využit software Ignite od firmy Ricardo, který simuloval časový průběh aktuální spotřeby paliva u koncepce vozidla se spalovacím motorem, popř. elektrické energie z baterie u varianty elektrického vozidla. Následně tyto spotřeby byly přepočítány na produkci emisí CO2. Tato práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány obecné znalosti týkající se tématu. Jsou zde vysvětleny zejména pojmy cradle - to - grave, well - to - tank, tank - to - wheel a také přehled pohonu pomocí spalovacího motoru a elektromobilního pohonu. Poslední bude představit software Ricardo Ignite, který slouží k simulaci a měření parametrů při provozu na zadanou ujetou vzdálenost. V experimentální části jsou pomocí software Ignite k vytvořeným simulačným modelům pro porovnání zadané naměřené trasy (každodenní cesta z domu na pracoviště a naopak) a odtud doporučení vhodnější koncepce pohonu automobilu z hlediska ekonomických nároků a také z hlediska produkce emisí CO2.cs
dc.description.abstractThis thesis uses emission criteria to assess the life cycle of different types of vehicles. Specific objects here are cars with electric motors and cars with internal combustion engines, in which they have similar technical data in order to assess the trend of using electric cars in the future as objectively as possible. On the other hand, using Ricardo Ignite software to simulate both variant drives to accurately determine the emissions while driving and also the fuel consumption of each vehicle in fact and thus make the right choice. This work is divided into two parts. The theoretical part describes the general knowledge related to the topic. In particular, the terms cradle - to - grave, well - to - tank, tank - to - wheel are explained, as well as an overview of combustion and electric vehicle. The second part will be an overview of Ricardo Ignite software, which is used to simulate and measure parameters during operation on a specified distance. In the experimental part, using the Ignite software to create simulation models for comparing the specified measured route (daily journey from home to the workplace and vice versa) and hence recommendations are more suitable concept of car propulsion in terms of economic demands and also in terms of CO2 emissions.en
dc.description.mark2
dc.format78 s.(16491 znaků)
dc.format.extent1x
dc.identifier.signatureV 202204456
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166692
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginenumerate itemMACEK Jan a Josef MORKUS. Problémy dosažení uhlíkové neutrality u~elektromobilů. 52.~mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zaměřená na výzkumné a výfukové metody spojené se spalovacími motory, alternativními pohony a dopravou. ~ČZU v~Praze 2021, str.~161-173. itemHRDLIČKA Martin. Elektrifikace a COdindex2 v~kontextu emisní legislativy osobních automobilů. L.~INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF CZECH AND SLOVAK UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS DEALING WITH MOTOR VEHICLES AND INTERNAL COMBUSTION ENGINES RESEARCH.~ Mendelu 2019, str.~39-48. itemMORKUS Josef, MACEK Jan, EMRICH Miroslav a Tomáš DIVIŠ. Některé důsledky hromadného rozšíření elektromobilů pro ČR. Časopis Stavebnictví 11/19, str.~30-39. itemBell M., Kollamthodi S., Hill N. a A. Greaney. The Net Zero Challenge textendash Life Cycle Impacts on Propulsion System Technologies, Supply Chains & the Regulatory Landscape. 41. Internationales Wiener Motorensymposium 2020. itemHultman M. a T. Sarjovaara. Utilizing the Full Potential of Renewable Fuels. 42nd International Vienna Motor Symposium 2021. itemSTRAŇÁK Tomáš. Emise COdindex2 při výrobě baterií. Bakalářská práce, ČVUT Praha, 2020. itemmanuály sw Ricardo Ignite itemběžně dostupné materiály - odborné časopisy, databáze patentů, internet. endenumerate
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCeloživotní cykluscs
dc.subjectOd kolébky do hrobucs
dc.subjectOd zdroje energie po nádrž (baterii) vozidlacs
dc.subjectOd nádrže vozidla po jeho kolacs
dc.subjectLifetime cycleen
dc.subjectCradle to graveen
dc.subjectWell to tanken
dc.subjectTank to wheelen
dc.titlePorovnání celoživotního cyklu vozidla s různými typy pohonůcs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineAI
local.degree.programmeAutomobilové inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN0716A270006
local.department.abbreviationKVM
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS20000237
local.identifier.stag44087
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis8ca7e3bf-5a16-4e73-a529-9bb15aadae18
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4456
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_2022_DN.pdf
Size:
4.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
HODNOCENI_DP_Oponent.pdf
Size:
74.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Posudek_vedouciho_Nguyen_Trong_Duy.pdf
Size:
1.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections