Fenomén násilí v současném islámu

Title Alternative:Phenomenon of Violence in Contemporary Islam
Abstract
Bakalářská práce se zabývá otázkou násilí v islámu. Hlavním cílem práce je analyzovat islám ve vztahu k násilí a válce, a zodpovědět otázku zda je islám militantním náboženstvím, jak nám prezentují média. V úvodu práce je věnována pozornost pojmu násilí, jeho definicím a druhům. Násilí je nahlíženo z pohledu soudobé společnosti a z pohledu náboženství. Druhá kapitola práce se věnuje koncepci džihádu a analyzuje postoj islámu k násilí, válce a toleranci k jiným náboženstvím. Třetí a poslední kapitola se zabývá postojem západní společnosti k islámu. Věnuje se také analýze současných proudů islámu a v této souvislosti pojednává o nedávných událostech tzv. ''Arabského jara''.
Description
46 stran
Subject(s)
violence, Islam, western civilization, násilí, islám, západní civilizace
Citation
ISSN
ISBN