Rychlostní schopnosti starších žáků ve vybraném fotbalovém klubu

Title Alternative:Speed abilities of older pupils in selected football club
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na testování a posouzení rozvoje rychlostních schopností u starších žáků ve fotbalovém klubu. Pro testování jsme zvolili sprint na 5 m, 10 m, 20 m, 30 m a člunkový běh 4x 10 m. Na základě porovnání s hodnotícími kritérii jsme posoudili rozvoj a v práci dále navrhli případné změny do tréninkové jednotky, které mohou zlepšit úroveň rychlostních schopností u hráčů ve vybraném fotbalovém klubu a poskytnout tím hráčům kvalitnější tréninkové zázemí pro jejich volný čas.
This bachelor thesis is focused on testing and assessment of improvement in velocity skills for older pupils of soccer football club. We have chosen 5 m, 10 m, 20 m, 30 m dash and 4x 10 m shuttle run. Based on comparison with evaluation criteria we have assessed progress and suggested further changes into training units which can improve speed level skills of players of dedicated soccer team and thereby provide higher quality training conditions to individual players in their free-time.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN