Hodnocení fyziologického komfortu autosedaček

dc.contributor
dc.contributor.advisorGlombíková Viera, Ing. Ph.D. : 55172
dc.contributor.authorKoláčková, Michaela
dc.date.accessioned2021-02-04T18:44:59Z
dc.date.available2021-02-04T18:44:59Z
dc.date.committed2020-5-29
dc.date.defense2020-06-30
dc.date.submitted2018-12-14
dc.date.updated2020-6-30
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce je vypracována na téma Hodnocení fyziologického komfortu autosedaček. Úkolem této práce bylo provést návrh a realizaci experimentu pro subjektivní a objektivní posouzení fyziologického komfortu autosedaček. Rešeršní část je zaměřena na vnímání komfortu sezení na autosedačkách. Na faktory, které ho ovlivňují (materiály, konstrukce, klimatizace) a charakteristiku objektivních a subjektivních metod hodnocení fyziologického komfortu autosedaček. Experiment byl proveden laboratorně za pomocí figurantů na katedře oděvnictví TU v Liberci, objektivně pomocí speciální dečky na snímání teploty a vlhkosti a subjektivně za pomocí dotazníku hodnocením slovní a číselnou stupnicí. Závěrem je zhodnocení provedených experimentů a získaných hodnot.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is elaborated on the topic Evaluation of carseats physiological comfort. The task of this work was to design and perform an experiment for subjective and objective assessment of physiological comfort of car seats. The research part is focused on the perception of seating comfort in car seats, the factors that affect (materials, construction, air conditioning) and the characteristic objective and subjective methods of evaluating the physiological comfort of car seats. The experiment was demonstrated in the laboratory at the Department of Clothing of the Technical University in Liberec, objectively by means of a special blanket for sensing temperature and humidity and subjectively by means of a questionnaire evaluated by a verbal and numerical scale. The conclusion is the evaluation of proven experiments and values obtained.en
dc.description.mark
dc.format105
dc.format.extentSchémata, Tabulky
dc.identifier.signatureV 202102477
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/159747
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegintecky item Hes L., Sluka P. Úvod do komfortu textilií. Skriptum TUL, 2005 item UMBACH, Karl Heinz. Physiological comfort of seats in cars, Kettenwirk-Praxis, 2000, 24(1), 9-12 item SCHEFFELMEIER, Matthias and CLASSEN, Erich. Measurement methods for investigation of thermos-physiological comfort in automotive seating, AACHEN Dresden International Conference, book of abstracts, 2014, pp.21 endtecky
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAutomobilová sedačkacs
dc.subjectKomfortcs
dc.subjectFyziologické vlastnostics
dc.subjectCar seaten
dc.subjectComforten
dc.subjectPhysiological characteristicsen
dc.titleHodnocení fyziologického komfortu autosedačekcs
dc.titleEvaluation of carseats physiological comforten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVOMO
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT16000319
local.identifier.stag39188
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2477
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BAKALARSKA_PRACE__Kolackova_M..pdf
Size:
4.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_BP_Kolackova_final.pdf
Size:
359.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP