Komunikace Mladé Boleslavi v roce 1589

dc.contributorStachurová Kucrová Veronika, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.advisorČechura Jaroslav, prof. PhDr. DrSc.
dc.contributor.authorNajmanová, Šárka
dc.contributor.otherSkolitel : 55463 Kroisová Dora, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 54935 Novák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 55913 Sušická Dana, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-04
dc.date.available2018-05-04
dc.date.committed2014-04-25
dc.date.defense2015-06-01
dc.date.submitted2013-04-19
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce analyzuje komunikaci Mladé Boleslavi v průběhu roku 1589 na pozadí dějin města. Hlavním pramenem je Notulář listů posélacích léta 1589 čítající 441 misivů, který se nachází v archivu města Mladá Boleslav. Práce jednak shrnuje dějiny města do Bílé hory, jednak se zabývá procesem komunikace a jeho subjekty. Hlavní jádro spočívá v rozboru věcných obsahů dopisů, které tvořily převážně dluhy. Mezi další témata patřily pře, spory o kšaft, různé žádosti, záležitosti městských řemeslníků nebo problémy samotné obce. Práce se také zabývá jazykovou stránkou zkoumaných misivů a v příloze se nachází rozsáhlá tabulka zaznamenávající jednotlivá psaní.cs
dc.description.abstractThis thesis analyzes the communication in Mladá Boleslav during 1589 on the historical background of the city. The main source is Notulář posélacích listů léta 1589 comprising 441 letters and which is located in the archive in Mladá Boleslav. The thesis summarizes the history of the town until the battle of Bílá Hora, deals with the process of communication and its participants. The main core consists of the analysis of the material content, which are mostly debts. Among other topics of the letters there are disputes about testaments, request of occupants/inhabitants, problems with urban artisans or problems of the city itself. The thesis also deals with the linguistic aspect of the researched letters, which can be found in the attachment ordered into a table.en
dc.description.mark
dc.format104 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky
dc.identifier.signatureV 123/15 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25944
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBENEŠ, Luděk. Mladoboleslavsko v proměnách času. Praha: Libri 1997. ISBN 80-85983-34-6.
dc.relation.isbasedonHERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. 2. rozš. vyd. Mladá Boleslav: Kultura města Mladá Boleslav: Infocentrum Mladá Boleslav 2010. ISBN 978-80-254-8459-3.
dc.relation.isbasedonHOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vyd. 1., (Celkově 2., rozš. a upr.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009. ISBN 978-80-7106-543-2.
dc.relation.isbasedonKEZELIUS BYDŽOVSKÝ, Jiří: Kronika mladoboleslavská od Mistra Jiřího [Kezelia] Bydžovského sepsaná: vydáno na oslavu 600. výročí povýšení Mladé Boleslavě na město. V Mladé Boleslavi: Městská rada mladoboleslavská 1935.
dc.relation.isbasedonNOVÁKOVÁ, Stanislava. Krajířové z Krajku. Z Korutan do zemí České koruny. České Budějovice: Veduta 2010. ISBN 978-80-86829-51-7.
dc.relation.isbasedonSněmy české od léta 1526 až po naší dobu. sv. VII sq. Praha 1877.
dc.relation.isbasedonVOJTÍŠKOVÁ, Jana. Písemná komunikace mezi českými královskými městy v době předbělohorské:na příkladu Nového Města pražského a polabského pětiměstí. Praha: Scriptorium 2011.ISBN 978-80-87271-33-9.
dc.relation.isbasedonWINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v 15. a 16. věku. I. a II. díl. Praha: Matice česká 1890.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectMladá Boleslavcs
dc.subjectkorespondencecs
dc.subjectkaždodennostcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectregistracs
dc.subjectnovověkcs
dc.subjectMladá Boleslaven
dc.subjectcommunicationen
dc.subjecteverydaynessen
dc.subjectcorrespondenceen
dc.subjectcity book of sent correspondenceen
dc.subjectmodern timesen
dc.subject.verbiskorespondencecs
dc.subject.verbiskomunikace (sdělování)cs
dc.subject.verbishuman communicationen
dc.titleKomunikace Mladé Boleslavi v roce 1589cs
dc.titleCommunication of Mladá Boleslav in 1589en
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineCJ-DJ
local.degree.programmeUčitelství pro střední školy
local.degree.programmeabbreviationN7504
local.department.abbreviationKHI
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag27420
local.identifier.verbiskpw06485337
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:19:45cs
local.verbis.studijniprogramKHI Učitelství pro střední školy/Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy-Učitelství českého jazyka a literaturycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Najmanova_Sarka.pdf
Size:
2.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Najmanova_pos_ved.doc
Size:
877.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Najmanova_pos_opon.doc
Size:
877 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Najmanova_obh.pdf
Size:
60.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP