Školní zralost

Title Alternative:School Readiness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The presented bachelor thesis deals with problems of school maturity. The set objective of the bachelor thesis was to characterize problems regarding school maturity of preschool-age children and to establish reasons for school attendance deferment.The work itself has two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines preschool period, characteristic features and activities of preschool-age children, their general development. Further, it defines terms such as school maturity, school readiness as well as school immaturity, and explains reasons for school attendance deferment.The practical part of this bachelor thesis contains an analysis of data of respondents' questionnaires filled in by parents whose children should enter the first class in September. It also compares results of the Reference test of school maturity of children with school attendance deferment together with current stimulation at a kindergarten in the course of a school year. It compares the number of children with school attendance deferment in Hostinné, the region of Hradec Králové and in the Czech Republic within the last five years.
Tématem předložené bakalářské práce je problematika školní zralosti. Za cíl bakalářské práce bylo stanoveno charakterizovat problematiku školní zralosti u dětí předškolního věku a zjistit důvody k odkladu školní docházky.Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části vymezuje předškolní období, charakteristické znaky a činnosti dětí předškolního věku, jejich celkový vývoj. Dále pak pojmy školní zralost, školní připravenost a školní nezralost a objasňuje důvody k odkladu školní docházky.V praktické části této bakalářské práce je provedena analýza dat z respondentských dotazníků, vyplněných rodiči dětí, které by měly v září nastoupit do první třídy základní školy. Dále porovnává výsledky Orientačního testu školní zralosti u dětí s odkladem školní docházky při průběžné stimulaci v mateřské škole v průběhu školního roku. Srovnává počty dětí s odkladem školní docházky za uplynulých pět let v Hostinném, Královéhradeckém kraji a České republice.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 74 s.
Subject(s)
graphomotor activity, laterality, kindergarten, disturbed communication skills, school attendance deferment, reference test of school maturity, preschool period, preschool age, school immaturity, school readiness, school maturity, enrolment in school, grafomotorika, lateralita, mateřská škola, narušená komunikační schopnost, odklad školní docházky, orientační test školní zralosti, předškolní období, předškolní věk, školní nezralost, školní připravenost, školní zralost, zápis do školy
Citation
ISSN
ISBN