Aplikace pro operační systém Android a jejich využití v podnikových informačních systémech

Abstract
Bakalářská práce Aplikace pro operační systém Android a jejich využití v podnikových informačních systémech se zabývá využitím mobilních zařízení s operačním systémem Android jako koncových zařízení komunikujících s informačním systémem podniku.Práce popisuje vývoj, rizika a aktuální dění ve světě mobilního byznysu, a předkládá náhled do vývoje a testování aplikací pro systém Android s využitím vývojového prostředí NetBeans. Dále stručně popisuje důležité prvky aplikací pro Android, projektovou strukturu, webové služby a protokol pro výměnu zpráv Simple Object Access Protocol.Hlavním přínosem práce je vývoj aplikace komunikující s informačním systémem podniku, analýza požadavků pro možnost jejího vzniku a zhodnocení přínosu daného řešení.
The bachelor thesis Applications for the Android Operating System and its Usage in Enterprise Information Systems deals with the usage of mobile devices running the Android operating system as terminals communicating with the enterprise information system.This thesis describes the development, risks and the current trends in the world of mobile business, and presents the development and testing of applications for Android using the NetBeans IDE. It also briefly describes the essential elements of Android applications, project structure, web services and messaging protocol Simple Object Access Protocol. The main contribution of this work is the development of an application communicating with the enterprise information system, requirements analysis for creation of the application, and evaluation of benefits of the proposed solution.
Description
Subject(s)
Aktivita, Android, aplikační rozhraní, emulátor, fragment, informační systém, integrované vývojové prostředí, layout, mobilní zařízení, operační systém, platforma, view, virtuální zařízení, Activity, Android, Application Programming Interface, emulator, fragment, information system, Integrated Development Environment, layout, mobile device, operating system, platform, view, virtual device
Citation
ISSN
ISBN