Studium elektrických, mechanických a chemických vlastností materiálu PET

Title Alternative:Study of electrical, mechanical and chemical properties of PET material
dc.contributor.advisorBeran, Leoš
dc.contributor.authorKohl, Michal
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-07
dc.date.available2015-07-07
dc.date.committed2012-05-18
dc.date.defense2012-06-19
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-10-14
dc.degree.levelbccs
dc.descriptionkatedra: MTI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 47 s (7606 slov)cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřením vlastností vzorků materiálu PET a analýzou získaných výsledků. Materiál se používá jako izolant ve statorovém vinutí. Tématem této práce je měření vnitřní rezistivity, krystaličnosti a mechanické odolnosti na vzorcích materiálu PET. Dalším důležitým bodem je porovnání výsledků s naměřenými hodnotami z roku 2010, které naměřil Ing. Jan Vokřínek ve své diplomové práci. Dále bylo ověřeno na nově vyrobených vzorcích, zda výsledky naměřené v roce 2010 odpovídají reálným změnám v materiálu vlivem dlouhodobého tepelného zatěžování. Měření vnitřní rezistivity bylo zvoleno jako prioritní měření. Souvislost mezi krystaličností a reálnou složkou modulu pružnosti vzhledem k vnitřní rezistivitě v závislosti na době tepelného zatěžování byla vyhodnocena pomocí korelace.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the measurement of properties PET material samples and the analysis of obtained results. The material is used as an insulator in the stator winding. The theme of this work is the measurement of internal resistivity, crystallinity and mechanical ruggedness of the sample material PET. Another important point is the comparison of results with measured values from 2010 measured by Ing. Jan Vokřínek in his thesis. In the next step it was verified on the virgin samples whether the results obtained in 2010 correspond to real changes in the material due to the prolonged heat loads. Measurement of internal resistivity was chosen as a priority measure. The relationship between crystallinity and the real component of the modulus of elasticity due to internal resistivity depending on the time of thermal loading was evaluated using correlation.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12208
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectentalpiecs
dc.subjectkrystaličnostcs
dc.subjectmechanická odolnostcs
dc.subjectrezistivitacs
dc.subjecttepelné zatěžovánícs
dc.subjectpetcs
dc.subjectcrystallinityen
dc.subjectenthalpyen
dc.subjectmechanical ruggednessen
dc.subjectresistivityen
dc.subjectthermal loaden
dc.subjectpeten
dc.subject.verbisvlastnosti materiálůcs
dc.titleStudium elektrických, mechanických a chemických vlastností materiálu PETcs
dc.title.alternativeStudy of electrical, mechanical and chemical properties of PET materialen
dc.typeThesis
local.departmentMTIcs
local.identifier.stag23433
local.identifier.verbis466527
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:05:41cs
local.verbis.studijniprogramMTI Elektrotechnika a informatika/Elektronické, informační a řídicí systémycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_23433.pdf
Size:
2.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_23433.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_23433.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_23433.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby