Documenta Kassel

Title Alternative:Documenta Kassel
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Concept and design - temporary centre of information and communication: From 1955, each 5 years in the summer period, Kassel is town where take place exhibition of contemporary and modern art - Documenta. In 2012, it will be just documenta 13. The exhibition take place in noumerous exhibition area in Kassel - in Wilhelmshoehe, Kulturbahnhof, Fridericianum, Documenta-halle, Orangerie, Karlsaue parc etc. The cental facility is situated at Friedrichsplatz, in centre of Kassel. There was a record number of visitors in the year 2007 - 750 000 visitors. The number of visitors has steadily increased. The Documenta 13 will start on 9 June 2012 for the duration of 100 days. During the 13th Documenta, a temporary centre of information and communication is planned to be placed in Friedrichsplatz, a hybrid space housing several functions. Next to different areas such as a lecture room, event stage, press centre, shop or bookstore, gastronomy and documentation area, also a series of necessary ancillary functions have to be included in the planning. Beyond the draft concept of a central facility, smaller satellites are to be spread at significant locations in Kassel which will house additional functional units such as cash desks, shops, cloak rooms and service points. My design is coming out from analysis of place friedrichsplatz, from study of the visitors running. I separate my centre into two areas - the main area is situated on the crossroad of Koenigsstrasse (pedestrian commercial zone) and Friedrichsplatz and smaller area is situated at lower corner of Friedrichsplatz, near Karlsaue parc with Orangerie. The crossroad with Koeningstrasse is very important. Design of the main group of pavillions has cross plan with main axe. This axe is "way" - there are the main function around it. At the end of this axe, the visitors have a viewpoint to the Documenta-halle and Staatstheather at the end of Friedrichsplatz. Not so important function of visitors centre are placed in smaller group of pavillions. I use a modular construction for this centre for the reasons of temporary character of buildings. The main idea was to create space simple, clear, functional, with good orientation for the visitors.
Koncept a návrh - dočasné informační a komunikační centrum Documenta 13: Od roku 1955, se každých 5 let v letním období mění Kassel na místo, kde probíhá výstava současného a moderního umění - Documenta. V roce 2012 to bude již 13. konání této mezinárodně významné akce. Výstava probíhá na několika místech v Kasselu - na Wilhelmshoehe, v Kulturbahnhofu, Fridericianu, Documenta-Halle, Orangerii, Karlsaue parku... atd. Centální zázemí se pro Documentu 13 nachází na Friedrichsplatzu, v centru Kasselu. V roce 2007 Documentu navštívil rekordní počet návštěvníků - 750 000 návštěvníků. Počet návštěvníků neustále vzrůstá. Documenta 13 začne 9. června 2012 a bude trvat po dobu 100 dnů. Během Documenty 13 vznikne na Friedrichsplatzu centrum servisu pro návštěvníky - informační a komunikační centrum. Vedle různých základních funkcí, jako jsou přednáškový sál, tiskové centrum, obchod s Documenta artikly, knihkupectví, gastronomie či výstavní prostor pro historii Documenty, vzniknou na náměstí další doplňující funkce zpříjemňující a zkvalitňující zážitek z výstavy. Kromě tohoto návrhu se na klíčových pozicích po městě budou nacházet další menší informační střediska s pokladnami, šatnami a dalším servisem...Můj návrh informačního centra vychází z analýzy místa Friedrichsplatz, od studie toku návštěvníků. Rozhodla jsem se proto rozdělit centrum do dvou zón - hlavní se nachází na křižovatce Koenigsstrasse (pěší obchodní zóna) a Friedrichsplatz a menší zóna je umístěna na dolním rohu Friedrichsplatz, v blízkosti parku Karlsaue a Orangerie. Křižovatka s Koeningstrasse je pro náměstí velmi důležitá nejen co se týká období Documenty. Hmotový a půdorysný návrh pavilonů v hlavní zóně je založen na tvaru kříže s jednou hlavní osou. Touto osou je krytá "cesta" - podél které se nachází hlavní funkce, které návštěvník potřebuje. Na konci této osy se návštěvníkům naskýtá výhled přes celé náměstí až k Documenta-Halle a Staatstheather. Méně důležité funkce mi dovolily umístit další zónu s pavilónky poblíž Documenta-Halle a Karlsaue parku na J-V cíp náměstí. Z důvodu dočasného charakteru objektu jsem postavila svůj návrh na konstrukci z modulového systému. Jedná se o rychlou výstavbu s mnoha výhodami od ekonomičnosti počínaje po snadnou možnost transportu konče. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit prostor jednoduchý, jasný, funkční, s dobrou orientací pro návštěvníky.
Description
katedra: KAR; přílohy: 2 CD s výkresovou dokumentací ve formátu pdf; rozsah: 43 s. ve formě A3
Subject(s)
documenta - 100 - day exhibition, information and communication center for visitors, temporary buildings, modular construction, economical aspect, easy transport, clarity, focus, simplicity, cross breeding of ideas and impressions of visitors, information, recreation, material - steel, sheet metal, polycarbonate, red, axis-koeningstrasse, friedrichsplatz - documenta halle, documenta - 100 - denní výstava, informační a komunikační centrum pro návštěvníky, dočasný charakter stavby, modulární výstavba, ekonomičnost, jednoduchý transport, jasnost, orientace, jednoduchost, kříž, křížení názorů a dojmů návštěvníků, informace, odpočinek, materiál - ocel, plech, polykarbonát, červená, osa- koeningstrasse, friedrichsplatz - documenta halle
Citation
ISSN
ISBN