Ovlivnění plstivosti králičích vláken

Title Alternative:CONTROLLING THE FELTING OF RABBIT HAIR
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této diplomové práce je zjišťování ovlivnění schopnosti plstění keratinových vláken získávaných ze srstí zvířat. Pro testování je zvolena králičí srst, na kterou jsou aplikovány různé druhy předúprav a následně provedeno plstění dle zvolené metodiky. Práce je rozdělena do části teoretické a praktické. V první části je pojednáno o keratinových vláknech, zejména jejich struktuře, složení a vlastnostech. Dále jsou uvedeny vlastnosti keratinových vláken, které mohou mít vliv na plstění. Práce se zaměřuje především na králičí srst, která ještě není vědecky prozkoumána tak jako například vlněná vlákna. V práci jsou uvedeny dostupné informace o králičích chlupech z angorského králíka. V této části jsou dále popsány metody plstění a faktory ovlivňující plstění. Je zde také pojednáno o firmě TONAK a.s., která je nejvýznamnějším výrobcem plstěných klobouků v naší republice. Tato společnost poskytla vzorky králičích chlupů k uvedeným experimentům. V praktické části je popsán test plstivosti, který se aplikoval po každé předúpravě. V této části jsou dále popsány aplikované předúpravy pomocí oxidů dusíku, páry, povrchově aktivní látky a ozónu. Nakonec jsou uvedeny výsledky testů a diskuze.
Description
97 s., 16 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
felting, natural materials, filcování, přírodní materiály
Citation
ISSN
ISBN