Pevnost hybridního spoje v závislosti na teplotě zálisku

Title Alternative:Strength of the hybrid joint depending on the temperature of the insert