Podpora proliferace fibroblastů pomocí trombocytů inkorporovaných do 3D nanovlákenných vrstev

Title Alternative:Enhancement of fibroblasts proliferation due to the thrombocyte incorporation into 3D nanofibrous structures
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou proliferace fibroblastů do vnitřních prostor 3D nanovlákenných vrstev (tloušťky>300m). Studium inkorporace trombocytárních růstových faktorů do nanovlákenných biodegradabilních scaffoldů je z hlediska léčebných aplikací přínosné. [3],[4],[7],[8]. Tyto 3D biodegradabilní scaffoldy ze syntetických polymerů mohou být v budoucnu použity pro náhrady některých tkání. V současné době probíhají v řadě laboratoří testy in vivo i testy in vitro na těchto materiálech.[8] V mnoha podobných případech buňky proliferují pouze do omezené tloušťky materiálu. Využití trombocytárních přípravků (např. PRP, PL) a především růstových faktorů v nich, má z hlediska proliferace strukturou velmi pozitivní výsledky v mnoha studiích. [7],[9] Trombocytární přípravky mohou být autologní, což je ve spojení s využitím biokompatibilního scaffoldu výhodné z hlediska zmenšení imunologických rizik. Oproti tomu například dodnes stále používané alogenní či xenogenní náhrady tkání tyto rizika představují.
Description
51 s., 24 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
tissue engineering, nanofibers, tkáňové inženýrství, nanovlákna
Citation
ISSN
ISBN