"SUGAR" - "sladká" kolekce oděvů a oděvních doplňků

Title Alternative:" Sugar " - Sweet collection of ladieś clothing and clothing complement
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelory work has been concerned with design and production of collection ladieś clothing and clothing complement. In work has been used seriography technique. Work was made tie-in theme " Sugar " - sweet collection of ladieś clothing and clothing complement. Objektive has been produced rounded-off collection wich voiced inspiration. Written work has been divitedinto two partś. First mechanical reconstruction and second practical reconstruction. Mechanical reconstruction has been surveyed on technological piece of knowledge. Practical reconstruction has been surveyed on utilization this piece of knowledge in practices. Outcome of bachelory work has been projekt caled : " Sugar " devided into three caregory : " Chocolate ", " Icecream " and " Candy ".
Bakalářská práce se zabývala designem a výrobou dámské kolekce oděvů a módních doplňků s použitím techniky sítotisku. Práce vycházela z tématu " Sugar " - Sladká kolekce dámských oděvů a módních doplňků. Cílem bylo vytvořit ucelenou kolekci na dané téma. Bakalářská práce písemná byla vytvořena spojením dvou oblastí. Jedná se o oblast technologickou, která popisuje technologické poznatky ve spojitosti s bakalářskou prací. Praktická část se zabývá využitím těchto poznatků v praxi. Výsledkem práce byl projekt souhrnně nazvaný " Sugar ". Projekt byl dále rozdělen do tří podkategorií : " Chocolate ", " Icecream " a " Candy ".
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD; rozsah: 28 s., 4 s. příloh
Subject(s)
sugar, sweet, collection, clothing complement, ladieś clothing, sugar, sladké, kolekce, módní doplňky, dámské oděvy
Citation
ISSN
ISBN