Oděr šicích nití v různých šicích jehlách

Title Alternative:Abrasion sewing thread in different sewing needles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis examination scrub sewing thread in different machine sewing needles. Here we check the quality of selected yarns in terms of abrasion to the eye of a needle and in terms of sewing skills. For both phenomena make the methods of testing and examination of attrition in the eye of a needle thread, which was used for testing the abrasion apparatus for sewing thread and yarn type METRIMPEX 5-27-1 and sewing skills test thread by foreign firms Gutermann. Subsequently, all measurements are evaluated and graphically presented.
Bakalářská práce se zabývá vyšetřením oděru šicí nitě v různých strojních šicích jehlách. Ověříme zde kvalitu vybraných druhů šicích nití z hlediska oděru vůči oušku jehly a z hlediska šicí schopnosti. Pro oba jevy provedeme příslušné metody zkoušení, a to oděr šicích nití v oušku jehly, ke kterému bylo využito přístroje na zkoušení oděru pro šicí nitě a příze METRIMPEX typ 5-27-1 a zkoušku šicí schopnosti nití dle zahraniční firmy Gutermann. Následně jsou všechny výsledky vyhodnoceny a graficky zpracovány.
Description
katedra: KOD; rozsah: 54
Subject(s)
machine sewing needle, sewing thread, attrition threads, speed needle, strojní šicí jehla, šicí nit, oděr nitě, rychlost jehly
Citation
ISSN
ISBN