Stanovte diagramy rychlosti přeměny a tvorby austenitu oceli 12040 při vysokofrekvenčním indukčním ohřevu na zařízení KMT

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher