Určení rizik v procesu FMEA

Title Alternative:Determination of risks in the process FMEA
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this bachelor?s theses is the method FMEA. The object of this method is to eliminate the origin of defects and their results. It is focus on application of this method in Škoda Auto a.s., where is this method usually used, because the FMEA is mainly used in a car industry. In first two chapters are mentioned other methods, which are necessary part of a automobile manufacturing process and FMEA is based on them Another chapter describes the method FMEA, its objectives and history. The fifth chapter determines duties of each employee during whole negotiation. It also explains assessment of a measure of a risk, which is key factor for evaluation of importance of defects. This chapter also describes the general form of the blank form and it also includes easy example of a negotiation of FMEA. The sixth chapter is based on the application of FMEA to the routine implementation of FMEA in Škoda Auto and it describes recommended steps, which will reduce the probability of the origin of defects. The last chapter describes rules, which will provide improvement of application of the method FMEA in Škoda Auto a.s.
Tato bakalářská práce se zabývá metodou FMEA, což je metoda k preventivnímu odstranění vzniku možných závad a jejich následků. Zaměřuje se na aplikaci této metody ve firmě Škoda Auto, kde se tato metoda běžně využívá, jelikož se FMEA nejvíce uplatňuje v automobilovém průmyslu. V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny další metody, které jsou nezbytnou součástí v procesu vývoje automobilů a z jejichž výsledků FMEA vychází. Další kapitola popisuje již samotnou metodu FMEA, její cíle a historii. Pátá kapitola se zabývá úkoly jednotlivých pracovníků v průběhu celého jednání a dále vysvětluje stanovení míry rizika vady, což je klíčový údaj pro hodnocení závažnosti možné vzniklé vady. Tato kapitola také popisuje obecný formulář pro zápis z jednání a uvádí jednoduchý příklad jednání FMEA. Šestá kapitola vychází z aplikace metody FMEA na běžný postup provádění FMEA ve Škoda Auto a popisuje doporučená opatření, kterými dojde ke snížení pravděpodobnosti vzniku jednotlivých chyb. Poslední část práce popisuje pravidla, díky kterým dojde ke zkvalitnění aplikace metody FMEA ve Škoda Auto.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 50 s., 11 s. obr. příloh
Subject(s)
fmea, method, measure of risk, rpz, mistake, recommended steps, škoda auto, qfd, lautes denken, thinking aloud, dfmas, moderator, member of team, fmea, metoda, míra rizika, rpz, chyba, doporučené opatření, škoda auto, qfd, lautes denken, hlasité myšlení, dfmas, moderátor, člen týmu
Citation
ISSN
ISBN