Návrh a ověření supersonických ejektorů

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou supersonického ejektoru umístěného v prostorách KEZ. Ejektor byl ověřen pomocí experimentální, teoretické a numerické metody. Při experimentálním vyšetřování ejektoru byl zkoumán vliv protitlaku na chod ejektoru. Byly získány průběhy statických tlaků na stěně ejektoru a také vyhodnocena charakteristika ejektoru. Teoretická metoda vychází z jednorozměrného analytického modelu a je řešena jak izoentropicky, tak i s uvažováním ztrát. Numerická metoda je řešena pomocí komerčního softwaru Fluent a získané výsledky jsou porovnány s experimentálními hodnotami.
This diploma thesis deals with the analysis of the supersonic ejector located in the KEZ premises. The ejector was verified using experimental, theoretical and numerical methods. During the experimental investigation, the effect of the backpressure was investigated on the ejector performance. Static pressures on the ejector wall were obtained as well as the ejector characteristics. The theoretical method is based on a one-dimensional analytical model and it is solved both in iso-entropy and in considering losses. The numerical method is solved using the commercial Fluent software and the results obtained are compared with the experimental values.
Description
Subject(s)
supersonický ejektor, ejektor, nadzvukové proudění, supersonic ejector, ejector, supersonic flow
Citation
ISSN
ISBN
Collections