Role komerčního pojištění při krytí rizik s katastrofickými důsledky

Title Alternative:The role of commercial insurance in catastrophic risks covering
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with problems of risks with catastrophic effects and the possibilities of their treatment in terms of commercial insurance. The aim of the diploma thesis is to evaluate the development of the insurance market influenced by catastrophic events. The thesis contains general characteristics of risks with catastrophic range as well as the list of catastrophic events, which hit the world in the last years. After the evaluation of catastrophic events there is a part which deals with possibilities of settlement with the effects of catastrophes. On one side there is the prevention, on the other there are possibilities with financing of the catastrophic risks. The emphasis is put on the role of the state during the shielding of these risks, the possibility of dealing with damages in terms of commercial insurance and subsequent diversification of risks, such as security or alternative methods of transfer of risks. The last part deals with characteristics of catastrophic risks and possibilities of treatment of their effects in the Czech Republic.
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rizik s katastrofickými důsledky a možnosti jejich řešení v rámci komerčního pojištění. Klade si za cíl zhodnotit vývoj pojistného trhu ovlivněného katastrofickými událostmi. Práce obsahuje obecnou charakteristiku rizik s katastrofickým rozsahem spolu s přehledem konkrétních událostí, které svět zasáhly v posledních letech. Po zhodnocení dopadu katastrofických událostí následuje část, která se zabývá možnostmi vypořádání se s následky katastrof. Na jedné straně stojí oblast prevence ke zmírnění škod a na druhé straně možnosti financování katastrofických rizik. Zdůrazněna je role státu při krytí těchto rizik, možnost vypořádání se se škodami prostřednictvím komerčního pojištění a následná diverzifikace rizik v podobě zajištění či alternativních metod přenosu rizik. Poslední část je věnována charakteristice katastrofických rizik a možnostem řešení jejich následků v podmínkách České republiky.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 111 s., 10 s. obr. příloh
Subject(s)
natural catastrophe, man-made disaster, risk, insured loss, financing, prevention, commercial insurance, reinsurance, insurance bonds, floods, přírodní katastrofa, člověkem způsobená katastrofa, riziko, pojištěná škoda, financování, prevence, komerční pojištění, zajištění, pojistné dluhopisy, povodně
Citation
ISSN
ISBN