Vavřince Řehoře Válečné tajnosti pražské

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a interpretací literárního díla s názvem Válečné tajnosti pražské I-III. Je zde představen téměř zapomenutý autor Vavřinec Řehoř, který se kromě literární činnosti výrazně zapojoval také do politického života. Založil charitu, která pomáhala sirotkům a chudým lidem. Dále je práce zaměřena na jednotlivé žánry, jejichž rysy se ve zmíněném Řehořově díle vyskytují. Jmenovitě jde o žánr románu s tajemstvím, dobrodružného románu a červené knihovny. Bakalářská práce se věnuje postavám a jejich roli ve Válečných tajnostech pražských, také zasazuje události z fikčního světa do souvislostí s událostmi, které se odehrály ve světě skutečném. Představeny jsou jednotlivé motivy románu, kterými je například podvod, láska či důležitost informace. Dále je pozornost věnována času a prostoru, do kterého je fikční děj zasazen. Jedná se často o exkluzivní prostředí, do kterého se nemá šanci každý dostat.
This bacholor thesis is about text analysis and interpretation of book called Válečné tajnosti pražské I-III. There is introduced almost forgotten author Vavřinec Řehoř. The author was also active in politics, he created a charity focused on help to orphans and poor people. This thesis is also about each genre which connects to author´s work and some of them could be found in the researched literary work. There are genres like a mystery novel, advanture novel and romantic novel in the book. The thesis describes each figure and their role in the plot of the book. The thesis also look for context of fiction world from the book with events in real world that author experienced with. There are introuced motives of novel for exampel fraud, love or interesting information. The book also focuse on time and space of the fiction plot. There is often a special space where only some people are able to go.
Description
Subject(s)
hazard, spekulace, spiklenectví, vlastenectví, tajemství, první světová válka, Vavřinec Řehoř
Citation
ISSN
ISBN