Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova Cyklu (ORC)

Title Alternative:Thermodynamics design and optimization of Organic Rankine Cycle (ORC)
dc.contributor.advisorMüller, Miloš
dc.contributor.authorKirchner, Petr
dc.date2016
dc.date.accessioned2017-05-04
dc.date.available2017-05-04
dc.date.defense2016-06-16
dc.date.issued2016
dc.degree.levelmgr
dc.description86 stran, 11 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROMcs
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na optimalizaci provozních parametrů Organického Rankin - Clausiova cyklu (ORC), pracujícího s organickým chladivem R134a. V rámci práce je sestaven virtuální model reálného ORC cyklu v prostředí MatLab, kde parametry virtuálního modelu přesně odpovídají parametrům referenčního reálného cyklu. Na virtuálním modelu jsou provedeny analýzy citlivosti vstupních parametrů cyklu na účinnost cyklu a také na velikosti některých komponent cyklu. V úvodu je vysvětlen základní princip ORC. Následně jsou uvedeny tlakové ztráty, které mohou v oběhu vzniknout a možnosti zvyšování tepelné účinnosti cyklu. Dále jsou popsány základní principy jednotlivých komponent ORC. Součástí popisu jsou i konkrétní provozní a technické parametry cyklu. Další část je zaměřena na sestavení fyzikálních modelů jak samotného ORC cyklu, tak jeho některých komponent. Fyzikální modely zahrnují termodynamický výpočet cyklu a výpočet velikosti tepelných výměníků. V další části je popsán vlastní postup a nastavení výpočtu v prostředí MatLab a implementace počátečních a okrajových podmínek. Následující část představuje analýzu cyklu na změny provozních parametrů. Jsou zde vykresleny vypočtené průběhy velikostí teplosměnných ploch, tepelných účinností a tepelných výkonů v závislosti na zvolených parametrech. Vybrané průběhy jsou dále porovnány s referenčními průběhy získanými na reálném referenčním cyklu. Dle vypočtených průběhů jsou odhadnuty optimální provozní parametry reálného ORC, které jsou později diskutovány v ekonomickém zhodnocení návratnosti vložených investic.cs
dc.identifier.signatureV 93/16 S
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/20686
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32364&typ=1
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32364&typ=2
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32364&typ=3
dc.source.urihttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32364
dc.subjectmechanical engineeringen
dc.subjectstrojní inženýrstvícs
dc.subject.verbisstrojní inženýrstvícs
dc.titleTermodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova Cyklu (ORC)cs
dc.title.alternativeThermodynamics design and optimization of Organic Rankine Cycle (ORC)en
local.departmentKEZcs
local.facultyStrojní fakultacs
local.identifier.stag32364
local.identifier.verbis521552
local.note.administratorsoprava_B
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:53:17cs
local.verbis.studijniprogramKEZ Strojní inženýrství/Konstrukce strojů a zařízenícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Kirchner.pdf
Size:
8.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Kirchner_Petr_Bc_oponent_doc_Ing_Ji%C5%99%C3%AD_Unger_CSc.pdf
Size:
290.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Kirchner_Petr_Bc_vedouc%C3%AD_Ing_Milo%C5%A1_Muller_PhD.pdf
Size:
284.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pr%C5%AFb%C4%9Bh_Kirchner_Petr_Bc.pdf
Size:
156.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby
Collections