Kupní rozhodovací proces na trhu mobilních telefonů

Title Alternative:Purchase Decision Process on the Mobile Phone Market
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis is to analyze buyer decision process on the mobile phone market in the Czech Republic, find out how consumers behave in each phase of decision process and determine key factors influencing their behaviour. Secondary and primary research is done to reach the goal. On basis of author?s expectations about the research, five theses are formed and consequently evaluated using gathered data. At the end of the paper, conclusion and marketing suggestions for producers of phones are drawn. Analysis shows that damage or dysfunction of mobile phone serves as an incentive for purchase of new one for majority of consumers. Quality, battery stamina, and price are the most important factors in buyer decision process in the Czech Republic.
Cílem diplomové práce je analyzovat kupní rozhodovací proces na trhu mobilních telefonů v České republice, zjistit, jak se spotřebitelé chovají ve všech jeho etapách a determinovat klíčové faktory, které je při rozhodování ovlivňují. K dosažení cíle je proveden primární a sekundární výzkum. Na základě očekávání autorky o výsledcích šetření je stanoveno pět hypotéz, jejichž platnost je zamítnuta/nezamítnuta analýzou údajů získaných z dotazníkového šetření. V závěru práce je uvedeno shrnutí zjištěných výsledků a nastíněna marketingová doporučení. Z výzkumu vyplývá, že pro většinu spotřebitelů je počátečním podnětem k nákupu poškození nebo nefunkčnost mobilního telefonu. Při výběru nového přikládají největší důležitost kvalitě, dlouhé výdrži baterie a ceně.
Description
katedra: KMG; rozsah: 112 s.
Subject(s)
buyer decision process, consumer behavior, mobile phone, questionnaire, kupní rozhodovací proces, chování spotřebitele, mobilní telefony, dotazník
Citation
ISSN
ISBN