Aleje - symbol a význam v krajině

Title Alternative:Alley - the symbol and meaning in the landscape
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V bakalářské práci se autorka věnuje tématu Aleje-symbol a význam v krajině. Cílem práce je objasnit a přiblížit symbol stromořadí naší krajiny v průběhu dějin a porovnání alejí v Čechách a na Moravě. Hlavní text je rozčleněn do 4 kapitol: Použitá terminologie, Historie alejí, Druhová skladba stromů a Srovnání alejí Čech a Moravy. Autorka vychází především z odborné literatury týkající se problematiky alejí a literatury k tématu krajiny. V závěru práce se snažila vysledovat souvislost mezi vztahem či péčí o aleje a procentuelním zastoupením věřících obyvatel v jednotlivých krajích České republiky.
Description
64 s. :il. +CD ROM
Subject(s)
line vegetation, landscape, symbols, liniová zeleň, krajina, symboly
Citation
ISSN
ISBN