Ukládání a přenos metadat a implementace jejich prohledávání v prostředí J2EE

Title Alternative:Saving and transfering of metadata and implementation of their searching in J2EE environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je vytvoření aplikace na bázi webové služby, která dokáže procházet repository s metadaty, vyhledávat relevantní informace a vracet požadované výsledky ve formátu RDF/XML. Text je koncipován do třech hlavních kapitol, přičemž první část je věnována oblasti sémantického webu, metadat a jejich aplikací. Ve druhé části jsou představeny standardy a technologie webových služeb a jejich implementace. V souvislosti s předchozí částí jsou uvedeny také možnosti integrace sémantiky do webových služeb. Třetí část je věnována tvorbě webové služby v prostředí J2EE, Apache Tomcat a Apache Axis.
The object of the thesis is to create an application on the web service basis, which could browse repositors with metadata, find the relevant information and return the required outputs in RDF/XML format. Text is conceived in three main chapters, the first one is dedicated to semantic web area, metadata and its application. In the second part of thesis there are presented the standards and technologies of the web service and its implementation. In the connection there are stated the possibilities of semantics integration into the web services. The last part is devoted to the web service creation in J2EE, Apache Tomcat and Axis environment.
Description
katedra: KAI; přílohy: CD-ROM; rozsah: 64 s., 7 s. příloh
Subject(s)
metadata, semantic web, ontology, rdf, rdfs, owl, dublin core, lom, edutella, qel, web services, soap, wsdl, uddi, semantic web services, j2ee, apache axis, metadata, sémantický web, ontologie, rdf, rdfs, owl, dublin core, lom, edutella, qel, webové služby, soap, wsdl, uddi, sémantické webové služby, j2ee, apache axis
Citation
ISSN
ISBN