Metodický materiál netradičních sportovních her Ogo

Abstract
Hlavním tématem diplomové práce je vytvořit metodický materiál netradičních sportovních her Ogo. Teoretická východiska se zabývají pohybovou aktivitou a pohybovými hrami. Dále je rozpracována problematika sportovních her a netradičních sportovních her. Jako součást práce bylo realizováno ověření vybraných her Ogo v praxi, což bylo podpořeno anketním šetřením. Anketní šetření probíhalo mezi žáky na druhém stupni Základní školy Švermova v Libereci. Šetření se zúčastnilo 91 žáků z toho 49 dívek a 42 chlapců. Hlavním přínosem diplomové práce je vytvořená metodická příručka pro netradiční sportovní hry Ogo. Příručka obsahuje celkem 27 her. Ty jsou rozděleny do 4 kategorií (tělocvična, příroda, bazén a sníh). Každá hra obsahuje cíle, popis, seznam pomůcek, nedovolené chování s následnými tresty a také průpravná cvičení. Pravidla jsou jednoduchá a vždy se při hrách používá sportovní pomůcka Ogo.
The principal topic of the thesis is methodology development of non-tradicional sports game Ogo. Theoretical foundations deal with physical activity and with motion games. Furthermore sports games and non-tradicional sports games are analysed. A practical verification of selected Ogo games is a constituent part of the thesis supported by a questionnaire survey. The survey was undertaken on the secondary school of Základní škola Švermova (the Primary School Švermova Street) in Liberec. 91 students of which 49 girls and 42 boys participated. The main contribution of the thesis is a manual developed for non-tradicional games Ogo, containing 27 games in total. These are divided into four categories (gym, outdoor, swimming pool and snow activities). Each game prezents an aim, a description, a list of requisites, prohibited actions with ensuing penalties and preparatory exercises. Game rules are simple and Ogo is always applied during the games.
Description
Subject(s)
pohybová aktivita, pohybové hry, sportovní hry, netradiční sportovní hry, ogodisk, ogomíček, Ogo, physical activity, physical games, sports games, non.traditional sprots games, bekhend, forhend, ogodisk, ogoball, Ogo
Citation
ISSN
ISBN