Vztah a změny mezi průmyslem a bydlením ve městě Vlašim na pozadí hospodářského vývoje České republiky za osmdesát let od roku 1920

Title Alternative:The Relations and Changes between Industry and Housing in the Town of Vlasim on the Background of Economic Development of the Czech Republic during Eighty Years since 1920
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with territorial relation and changes between industry and housing in the town of Vlašim. It evaluates and compares industy and in time line of eighty years since 1920. Furthermore, it takes into account a development of industry and housing construction in the Czech Republic and compares it with the situation in Vlašim. This thesis also includes a description of chosen qualitative methods of gaining datas and infromation that were used during its processing.
Tato diplomová práce se zabývá územním vztahem a změnami mezi průmyslem a bydlením ve městě Vlašim. Hodnotí průmysl a bydlení a vzájemně je porovnává v časové řadě za 80 let od roku 1920. Dále bere v úvahu vývoj průmyslu a bytové výstavby v České republice, s kterým situaci ve Vlašimi porovnává. Součástí práce je popis vybraných kvalitativních metod získávání dat a informací, které byly při zpracování práce použity.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 105 s., 7 s. obr. příloh
Subject(s)
qualitative methods, industry, housing, housing construction, vlašim, kvalitativní metody, průmysl, bydlení, bytová výstavba, vlašim
Citation
ISSN
ISBN