Realizace průřezového tématu multikulturní výchova se zaměřením na kulturu národnostních a etnických menšin v České republice v rámci projektového vyučování

Title Alternative:Realization of the Overview Theme of Multicultural Education Oriented in Culture of National and Ethnic Minorities in Project Teaching
Abstract
Diplomová práce se zaměřovala na problematiku realizace projektového vyučování zaměřené na průřezové téma multikulturní výchova. V práci je popsána kurikulární reforma a její vliv na současné školství. Právě kurikulární reforma umožnila větší prostor pro integraci alternativních stylů a metod vyučování. Mezi tyto metody patří projektové vyučování, které je v práci podrobně popsáno. Důležitou součástí práce je analýza průřezového tématu multikulturní výchova, která se stala tématem pro realizaci projektu. Tento jednodenní projekt byl realizován na ZŠ Školní v Roudnici nad Labem a jeho úspěšnost lze vyvodit ze zpětné vazby získané od studentů, kteří jej absolvovali.
Description
76 s. :obr., grafy +CD ROM
Subject(s)
multicultural education, project method in teaching, educational programs, multikulturní pedagogika, projektové vyučování, vzdělávací programy
Citation
ISSN
ISBN