Výběrová řízení na poskytovatele waste managementu pro výrobní společnost

Title Alternative:Selection procedures for waste management providers for a manufacturing company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou výběrových řízení na poskytovatele ucelených služeb v rámci odpadového hospodářství, tzv. waste managementu, pro velký výrobní podnik v průběhu let 2006 - 2009. První kapitola představuje nadnárodní společnost Elektro Automotive a její divizi, která se zabývá výrobou a vývojem kabelových svazků pro automobilový průmysl a jejíž české závody jsou lokalizovány v České Lípě a Mladé Boleslavi. Druhá kapitola přibližuje problematiku systémů environmentálního řízení a ve třetí kapitole je uveden přístup samotné firmy Elektro Automotive, která vnímá tento systém jako jeden z klíčových nástrojů řízení. Čtvrtá kapitola pojednává o obecné problematice nakládání s odpadem a jeho třídění v České republice. V roce 2006 došlo v obou českých závodech k revizi celého tehdejšího procesu likvidace odpadu, který je popsán v páté a šesté kapitole diplomové práce. Sedmá až třináctá kapitola jsou zaměřeny na průběh samotných výběrových řízení na poskytovatele komplexních služeb likvidace odpadů. Závěr obsahuje zhodnocení dosažených změn v oblasti likvidace odpadů sledovaného závodu v období let 2006 - 2010 a návrhy dalšího postupu v nejbližším období v souvislosti se snahou o snižování nákladů.
The thesis is concerned with selection procedures for integrated waste management services providers for a big manufacturing company during the years 2006 - 2009. The first chapter introduces a multinational company Elektro Automotive and its division producing and developing electrical harnesses for automotive industries whose Czech plants are located in Ceska Lipa and Mlada Boleslav. The second chapter approaches a problem of environmental management systems and chapter three describes the attitude of the company Elektro Automotive who takes in such a system as one of the key management instruments. A general waste disposal and sorting in the Czech Republic is treatet in chapter four. Company Elektro Automotive revised the processes of waste disposal in its Czech plants in 2006 as described in chapters five and six of the thesis. Chapters seven till thirteen focus on the particular selection procedures for waste management providers. The ending includes evaluation of changes achieved in the sphere of waste management through the years 2006 - 2010 and suggests further steps for the nearest future in terms of the endeavour after a cost reduction.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 68 s.
Subject(s)
environmentální, likvidace odpadů, třídění odpadů, výběrové řízení, komplexní služby, náklady, poskytovatelé waste managementu, environmental, waste disposal, waste sorting, selection procedure, complex services, costs, waste management providers
Citation
ISSN
ISBN