Potřeby vážně duševně nemocných

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato práce se věnuje potřebám vážně duševně nemocných. V teoretické části jsou popsány metody práce s vážně duševně nemocnými a služby pro duševně nemocné. Empirická část mapuje pomocí dotazníku CAN potřeby vážně duševně nemocných a zviditelňuje efektivitu poskytovaných služeb. CAN (Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb) byl vyvinut v londýnském Psychiatrickém institutu při King´s College. CAN mapuje zdravotní a sociální potřeby závažně duševně nemocných a upozorňuje tak na oblasti, ve kterých může péče nebo terapie zásadně pomoci. Bylo zjištěno, že systém služeb Fokusu Mladá Boleslav naplňuje potřeby vážně duševně nemocných, což ukazuje na efektivitu poskytovaných služeb.
This work focuses on needs of severely mentally ill. In the theoretical section it describes the methods of working with people with severe mental illness and social services for the mentally ill. The empirical section surveys using CAN test needs severely mentally ill and visible effectiveness of the services provided. CAN Test (Camberwell Assessment of Need ) which was developed by King's College London Institute of Psychiatry. The CAN Test describes medical and social needs of mental patients and gives a notice about sphere in which the care or therapy can help. It was found that the service Fokus Mladá Boleslav meets the needs of severely mentally ill, which indicates the efficiency of the services provided.
Description
Subject(s)
Camberwellské hodnocení potřeb, case management, Fokus Mladá Boleslav, potřeba, psychiatrická rehabilitace, sociálně-rehabilitační programy, vážné duševní onemocnění, Camberwell Assessment of Need, case management, Fokus Mladá Boleslav, need, psychiatric rehabilitation, social rehabilitation programs, severe mentally ill
Citation
ISSN
ISBN