Analýza finančních krizí ve světové ekonomice 20. století

Title Alternative:Analysis of financial crises in the global economy of the 20th century
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this thesis is to analyze the causes of financial crises in the global ekonomy of 20th century. This work describes the basic features of the general financial crisis, says the general causes and consequences. Subsequently deals with the most famous and the most important crises in the history of the global economy. Indicates the emergence of the Great Depression and describes the effect of U.S. expansion in the global crisis, the causes and effects of the Great Depression. It also deals with the oil shocks in 1967, 1973 and 1979. Discusses their causes and consequences. Last historically significant crisis, which is devoted, is the Asian crisis and the role of the IMF during the crisis. The next chapter then focuses on the causes and effects of the current global crisis. Describes the bursting of the technology bubble and problems in the mortgage market. The last chapter focuses on global impact of the current global crisis on the Czech Republic and bodies in the Czech Republic, especially Broker Consulting, a.s.
Předmětem této bakalářské práce je analýza příčin finančních krizí ve světové ekonomice 20. století. Práce popisuje základní obecné znaky finančních krizí, uvádí její obecné příčiny a důsledky. Následně se zabývá nejznámějšími a nejdůležitějšími krizemi v historii světové ekonomiky. Uvádí skutečnosti vzniku Velké hospodářské krize a popisuje vliv USA na globální rozšíření krize, dále příčiny a dopady Velké hospodářské krize. Zabývá se také ropnými šoky let 1967, 1973 a 1979. Uvádí jejich příčiny a důsledky. Poslední historicky významnou krizí, které se věnuje, je asijská krize a role Mezinárodního měnového fondu během této krize. Další kapitola se pak zaměřuje na příčiny a dopady současné globální krize. Popisuje splasknutí technologické bubliny a problémy na hypotečním trhu. Poslední kapitola je zaměřena na dopady současné globální světové krize na Českou republiku a subjekty v České republice, především firmu Broker Consulting, a.s.
Description
katedra: KEK; přílohy: CD ROM; rozsah: 57 s., 3 s. obr. příloh.
Subject(s)
financial crisis, great depression, stock exchange, oil shocks, the embargo, the asian crisis, mortgage crisis, finanční krize, velká hospodářská krize, burza, ropné šoky, embargo, asijská krize, hypoteční krize
Citation
ISSN
ISBN