Studium distribuce organochlorovaných pesticidů v archivované biomase stromů z kontaminované lokality

dc.contributorKošková Stanislava, RNDr. : 67983
dc.contributor.advisorHrabák Pavel, Mgr. Ph.D. : 59136
dc.contributor.authorLouda, Martin
dc.contributor.otherAntoš Vojtěch, Ing. Konzultant : 67186
dc.date.accessioned2021-12-23T06:53:10Z
dc.date.available2021-12-23T06:53:10Z
dc.date.committed2021-5-6
dc.date.defense2021-09-08
dc.date.submitted2020-4-20
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na studium distribuce organochlorovaných pesticidů ve dvou typech dřevní biomasy. Konkrétně se jednalo o pesticid hexachlorcyklohexan - HCH (včetně jeho izomerů) a dřeviny olše lepkavé a břízy bělokoré. Praktická část je zaměřena na zkoumání distribuce hexachlorcyklohexanu při použití metody experimentálního výzkumu. Pro toto studium byly provedeny odběry z těchto dvou zkoumaných dřevin za pomoci dvou extrakčních metod, extrakce organickými rozpouštědly a metodou SPME. Takto připravené vzorky byly poté zpracovány plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MSMS). Na základě výsledků provedených analýz biomas dvou dřevin, olše lepkavé a břízy bělokoré, byla prokázána přítomnost organochlorovaného pesticidu - HCH v obou těchto dřevinách. Analýzou získaných experimentálních dat a jejím zhodnocením byla zjištěna rozdílná distribuce hexachlorycklohexanu u zkoumaných dřevin. Provedený výzkum tak prokázal rozdílnost chování HCH mezi danými dřevinami a také vhodnost těchto dřevin pro phytoscreening v případě tohoto pesticidu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis studies distribution of organochlorinated pesticides in two types of researched biomass. The studied pesticide is called hexachlorcyklohexane - HCH (his isomers are also included in the study) and trees common alder and silver birch. The experimental part focuses on learning about distribution of hexachlorcyklohexane using experimental research method. To learn about this distribution, samples were taken from the two researched biomasses. These samples were prepared using two extraction methods, SPME and extraction by organic solvents. Samples prepared in this way were then processed by gas chromatography with mass spectrometer (GC/MSMS). On the basis of results done by the analysis, presence of organochlorinated pesticide - HCH was proven in both researched trees. By evaluating the results of analysis, different distribution of hexachlorcyklohexane in the two trees was found. This research proved different behaviour of HCH between the trees and also proved that these trees can be used for phytoscreening.en
dc.description.mark
dc.format66 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202103513
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161194
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginarab item Pawliszyn, Janusz. 2011. Handbook of Solid Phase Microextraction. Elsevier. item Derouiche, Abdelkader, Mohamed Ridha Driss, Jean-Pierre Morizur, a Marie-Hélene Taphanel. 2007. Simultaneous analysis of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in water by headspace solid-phase microextraction with gas chromatography tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1138 (1-2): 231-43. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2006.10.064. item Bagheri, Habib, Ali Aghakhani, Masoud Baghernejad, a Alireza Akbarinejad. 2012. Novel polyamide-based nanofibers prepared by electrospinning technique for headspace solid-phase microextraction of phenol and chlorophenols from environmental samples. Analytica Chimica Acta, A selection of papers presented at the 12th International Symposium on Extraction Technologies (ExTech 2010), 716: 34-39. https://doi.org/10.1016/j.aca.2011.03.016. endarab
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectHexachlorcyklohexancs
dc.subjectextrakce kapaliny kapalinoucs
dc.subjectmikroextrakce tuhou fázícs
dc.subjectorganochlorované pesticidycs
dc.subjectpersistentní organické látkycs
dc.subjectolše lepkavács
dc.subjectbříza bělokorács
dc.subjectphytoscreeningcs
dc.subjectHexachlorcyklohexaneen
dc.subjectLiquid-liquid extractionen
dc.subjectSolid phase micro extractionen
dc.subjectorganochlorine pesticidesen
dc.subjectpersistent organic pollutantsen
dc.subjectAlnus glutinosaen
dc.subjectBetula pendulaen
dc.subjectphytoscreening.en
dc.titleStudium distribuce organochlorovaných pesticidů v archivované biomase stromů z kontaminované lokalitycs
dc.titleStudy of distribution of organochlorinated pesticides in archived tree biomass from contaminated siteen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineCH-IF
local.degree.programmeChemie
local.degree.programmeabbreviationB1407
local.department.abbreviationKCH
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000293
local.identifier.stag39862
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiseee5488f-8640-4722-b54f-a6b187e7aaf4
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3513
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_LOUDA.pdf
Size:
3.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bploudaoponent.pdf
Size:
153.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bploudavedouci.pdf
Size:
141 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP