Větné modifikace a odchylky od větné stavby v krátkých textových zprávách (SMS)

Title Alternative:Sentence modifications and deviations of the sentence structure in short message notices (SMS)
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher