Vývoj metodiky pro sledování povrchové struktury příze

Title Alternative:DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR DETECTING OF YARN STRUCTURE SURFACE
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Táto práca sa zaoberá vytváraním novej metodiky merania uhlov sklonov povrchových vláken v priadzi a teoretickým modelom distribúcie vláken na povrchu priadze. V teoretickej časti je popísaná priadza, jej geometrické parametre a šrobovicový model, obrazová analýza. V experimentálnej časti je postup vytvárania novej metodiky, vlastné meranie, odporúčania a možnosti ako postupovať ďalej.
The diploma thesis deals with making up of new angle measure method of inclination a yarn surfaces and theoretical model of fibers distribution on yarn surface. A theoretical part of the thesis describe yarn and its geometric parameters and image analyze. The experimental part of thesis show process of new methodology making up, own measurement, recomendations and suggestions how to go on.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 56 s., 12 s.obr. príloh
Subject(s)
priadza, zákrut priadze, uhol vláken, obrazová analýza, model distribúcie vláken, yarn, twist of yarn, angle of fibre, image analyze, model of fibers distribution
Citation
ISSN
ISBN