Obraz přírody ve tkanině

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá propojením dvou textilních technologií - tkaním a potiskem. Tkaní proběhlo na ručním vzorovacím stavu Megado. Výsledné desény jsou vytvářeny vazebně, rozlišnými konstrukcemi a barvami útku a na závěr tiskem barevného vzoru. Úvodní část práce se zabývá inspirací, kterou lze nalézt v přírodě, v tradičních ruských výrobcích i u návrhářů. V práci je rovněž popsán základní princip tvorby tkaniny a postup zpracování pro sítotisk.
The bachelor thesis deals with the interconnection of two textile technologies - weaving and printing. Weaving took place on a hand-held Megado pattern. The resulting designs are created by weaving, varying designs and weft colors, and finally by printing a color pattern. The introductory part deals with the inspiration that can be found in nature, in traditional Russian products and in designers. The paper also describes the basic principle of fabric formation and processing for screen printing
Description
Subject(s)
ruční tkaní, vzorování, sítotisk, Megado, ruský šátek, ruská výšivka, ruská tradice, barvení útku, hand weaving, patterning, screen printing, Megado, Russian scarf, Russian embroidery, Russian tradition, weft
Citation
ISSN
ISBN