Podmalby na skle

Title Alternative:Reverse Paintings on Glass
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma?s labor deals with reverse paintings on glass. It includes development of production reverse paintings on glass from beginnings in ancient Egypt to 20th century. The labor is mainly focused on the Czech lands, but also lightly touches countries of Austria and Germany.Emphasis is placed on the historical development of reverse paintings on glass, the technology of their processing, on topics, function and glass center in Czech lands. In this diploma?s labor is also developed personality painter reverse paintings on glass Vincenz Janke and Joseph Michael Hospodka. Also is included my own research and treatment reverse paintings on glass with a cross road, which were found in the filial church saint Adalbert in Ostašov near Liberec.Black and white and full colored insert with description of the subject is a part of labor.
Diplomová práce se zabývá podmalbami na skle. Obsahuje vývoj výroby podmaleb na skle od počátků ve starověkém Egyptě až do 20. století. Práce je zaměřena zejména na české země, ale lehce se dotýká také zemí Rakouska a Německa.Důraz je kladen na historický vývoj podmaleb na skle, na technologii jejich zpracování, na náměty, funkci a sklářská centra v českých zemích. V práci je dále zpracována osobnost malíře podmaleb na skle Vincenze Jankeho a Josefa Michala Hospodky. Zahrnut je také vlastní výzkum a zpracování podmaleb na skle s křížovou cestou, které byly nalezeny ve filiálním kostele sv. Vojtěcha v Ostašově u Liberce.Součástí práce je černobílá i barevná obrazová příloha s popisem daných předmětů.
Description
katedra: KHI; přílohy: 1 CD; rozsah: 76 s.
Subject(s)
reverse paintings on glass, glass, glass industry, engraving, cutting, saint, religion, folk, Vincenz Janke, Joseph Michael Hospodka, northern Bohemia, Moravia, Silesia, southern Bohemia, Bohemian Forest, Ostašov, 16. century, 17. century, 18. century, 19. century, podmalba na skle, sklo, sklářství, rytí, broušení, svatý, náboženství, lidový, Vincenz Janke, Josef Michal Hospodka, severní Čechy, Morava, Slezsko, jižní Čechy, Šumava, Ostašov, 16. století, 17. století, 18. století, 19. století
Citation
ISSN
ISBN