Internetové bankovnictví pro výuku finanční gramotnosti na školách

Abstract
Práce bude zaměřena na návrh, implementaci a otestování internetového bankovnictví jako nástroje pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni škol. Řešitel na základě průzkumu na vybraných školách definuje pedagogické cíle a následně po konzultaci s ekonomicky vzdělaným expertem navrhne základní ekonomický model bankovnictví s ohledem na cílovou skupinu a užití aplikace. Poté navrhne a implementuje aplikaci včetně administračního rozhraní a získá zpětnou vazbu na vybraných školách. V závěru navrhne možné směry dalších rozšíření.
The work will be focused on draft, implementation and testiong of internet banking as a tool for financial literacy teaching at 2. tier of elementary schools. Solver based on the research at selected schools define pedagogical goals and then after a consult with economicaly educated expert suggests basic economy model for banking with respect to targeted group and the use of aplication. After that suggests and implement the aplication including an administrative panel and get a feedback from selechted schools. In the end suggests a possible way of future develomplent.
Description
Subject(s)
C#, .NET, ASP .NET CORE, MVC, internetové bankovnictví, finanční gramotnost, C#, .NET, ASP .NET CORE, MVC, internet banking, financial literacy
Citation
ISSN
ISBN