Geografie cestovního ruchu v Českém ráji (části spadající pod Liberecký kraj)

Abstract
Bakalářská práce se v první části zaměřuje na představení turistického regionu Český ráj, speciálně pak na část nacházející se v Libereckém kraji. Snaží se seznámit s mimořádným potenciálem přírodních a kulturně-historických atraktivit nacházejících se na zájmovém území. Dále se zaměřuje na druhy a formy cestovního ruchu, které mohou návštěvníci využít. Následující část této práce je postavena na analýze marketingu a propagace cestovního ruchu části Českého ráje spadající pod Liberecký kraj. V závěrečné části je vyhotovena souhrnná SWOT analýza části spadající pod Liberecký kraj, která podává ucelený přehled o zájmovém území. Důležitou částí práce je propojení vlastních zkušeností a znalostí o Českém ráji.
The first part of this thesis focuses on introducing the tourist region Bohemian Paradise, then, in more detail, the part of it which is located in the Liberec region. The aim of the thesis is to acquaint the reader with the extraordinary potential of the natural and cultural-historical attractiveness of this particular locality. Furthermore, the thesis discusses different types of tourism available to the visitors. The subsequent part of the thesis is built on an analysis of marketing and promotion of tourism of the part of the Bohemian Paradise which falls under the Liberec region. As the final part of the thesis, a compendious SWOT analysis has been done, providing a comprehensive overview of the area of interest. An essential component of the thesis is incorporating personal experiences and knowledge of the Bohemian Paradise.
Description
Subject(s)
Geografie, cestovní ruch, geografie cestovního ruchu, Český ráj, turistický region, chráněná krajinná oblast, Geography, Tourism, Geography of Tourism, Bohemian Paradise, Tourist Region, Protected Landscape Area
Citation
ISSN
ISBN