Regionální identita obyvatel Kraje Vysočina se zaměřením na krajské periferie

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou regionální identity obyvatel periferních oblastí Kraje Vysočina a přilehlého Dačicka. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol, které se nejprve věnují historii krajského zřízení na území České republiky, dále okolnostem vzniku krajů a Kraji Vysočina jako specifickému celku, který se na mapě země objevil znovu až v roce 2000. Další část pak vysvětluje pojmy jako regionální identita či periferie v aplikaci na geografii. V praktické části respondenti z Kraje Vysočina či Dačicka prezentují v rámci strukturovaného rozhovoru, respektive v rámci dotazníkového šetření svůj postoj ke kraji a k životu na periferii. V závěru autor shrnuje problematiku a přidává doporučení, jak by se dalo s výsledky výzkumu dále pracovat.
This Bachelor thesis deals with issues of regional identity of the inhabitants of periphery locations in Vysočina Region and near located Dačicko in the Czech Republic. First part, theoretical, is divided into five chapters. First of them is focused on history of Czech Regions. Second of them deals with beggining of the Czech Regions from year 2000. Other chapters are focused especially on Vysočina Region, regional identity of the people and peripheries as a geographical issue. In the Practical part inhabitants from the Vysočina Region and near located Dačicko present their feelings and attitudes with the filling of forms or with responding special questions at structured interview. In the end of this thesis author summarizes all results and adds some recommendations which could be used for next research in the future.
Description
Subject(s)
Regionální identita, Kraj Vysočina, periferie, kraje České republiky, Regional identity, Vysočina Region, periphery, Regions of the Czech Republic
Citation
ISSN
ISBN