Vyučovací program zaměřený na zprostředkování kulturně historického dědictví na zámku Kratochvíle pro žáky středních škol

Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření vyučovacího programu na zámku Kratochvíle pro žáky středních škol. Práce se dělí na dvě základní části - na část teoretickou a část praktickou.Teoretická část čtenáře uvádí do problematiky muzejní pedagogiky a jejích forem, dále charakterizuje edukační programy probíhající v muzeích a památkách. V navazujících kapitolách přibližuje edukační činnost Národního památkového ústavu. Součástí bakalářské práce je i stručné představení zámku Kratochvíle. V závěru teoretické části se práce zabývá problematikou architektury ve vzdělávání a zprostředkováním architektury.Praktická část programu popisuje konkrétní návrh a následnou realizaci vyučovacího programu zaměřeného na architekturu renesance, jehož cílovou skupinou jsou žáci středních škol. V této části je podrobněji rozepsán vznik programu, realizace tohoto projektu a jeho následné vyhodnocení.
This dissertation focuses on the creation of an educational program for college students at Kratochvíle castle. In terms of its structure, the work is divided into two basic parts: a theoretical part and a practical part.The theoretical part familiarises the reader with issues of museum pedagogy and its forms and characterises educational programmes taking place in museums and heritage sites. Its chapters provide information about educational activity of Czech National Heritage Institute and a brief history of Kratochvíle castle. The final section of the theoretical part is concerned with architectonic issues in education and architecture mediation.The practical part is concerned with a proposal and realisation of a specific educational program designed for college students and focused on renaissance architecture. In this part the creation, realisation and subsequent evaluation of the project are described in detail.
Description
Subject(s)
zámek Kratochvíle, muzejní pedagogika, animace, architektura, kulturně historické dědictví, chateau Kratochvíle, museum pedagogy, animation, architecture, culture heritage
Citation
ISSN
ISBN