Sociální izolace uživatelů pobytových služeb

Title Alternative:Social Isolation of Residential Services Clients
dc.contributor.advisorElichová, Markéta
dc.contributor.authorJordánová, Zdenka
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2012-04-25
dc.date.defense2012-05-30
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2010-04-01
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57 s.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis dealt with finding the existence of social isolation for the elderly and characteristics of the most common causes of social isolation of clients in residential social services, particularly in the Home for Seniors Úvaly. Its aim was to determine the most frequent causes of social isolation of older people in residential sanitary facilities, loss of social contacts and life-long social relationships, which arise as a result of this isolation. The work consisted of two main areas. It was a theoretical field that uses presentation expert sources described the basic problems of the area. Practical part found through a structured interview with the recording sheet, the existence of social isolation for the elderly and the most frequent causes of social isolation of clients in residential social services, particularly in the Home for Seniors Úvaly. The results were processed for a better overview and presented in graphs. At the end of the practical proposals for action have been described. For the contribution of the work can be considered the possibility of feedback and obtaining a broader view into the broader issues of social exclusion of users of this equipment for workers.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala zjištěním existence sociální izolace v domovech pro seniory a charakteristice nejčastějších příčin sociální izolace klientů v sociálních pobytových službách, konkrétně v Domově seniorů Úvaly. Jejím cílem bylo zjistit nejčastější příčiny sociální izolace seniorů v sociálním pobytovém zařízení, ztráty kontaktů a celoživotních sociálních vztahů, které v důsledku této izolace vznikají. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o oblast teoretickou, která pomocí prezentace odborných zdrojů popisovala základní problematiku dané oblasti. Praktická část zjišťovala, prostřednictvím strukturovaného rozhovoru se záznamovým archem, existenci sociální izolace v domovech pro seniory a nejčastější příčiny sociální izolace klientů v sociálních pobytových službách, konkrétně v Domově seniorů Úvaly. Výsledky byly pro lepší přehled zpracovány do grafů a prezentovány. V závěru praktické části byly popsány návrhy opatření. Za přínos práce lze považovat možnost zpětné vazby a získání širšího náhledu na problematiku sociálního vyloučení uživatelů pro pracovníky tohoto zařízenícs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/10690
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectsenioren
dc.subjectthe useren
dc.subjectclienten
dc.subjectthe home for seniorsen
dc.subjectresidential social servicesen
dc.subjectsocial relationshipsen
dc.subjectsocial isolationen
dc.subjectloss of contacten
dc.subjectlonelinessen
dc.subjectautonomyen
dc.subjectrespecten
dc.subjectthe act on social servicesen
dc.subjectseniorcs
dc.subjectuživatelcs
dc.subjectdomov pro seniorycs
dc.subjectpobytové sociální službycs
dc.subjectsociální vztahycs
dc.subjectsociální izolacecs
dc.subjectztráta kontaktůcs
dc.subjectosamělostcs
dc.subjectautonomiecs
dc.subjectrespektcs
dc.subjectzákon o sociálních službáchcs
dc.subject.verbisstářícs
dc.titleSociální izolace uživatelů pobytových služebcs
dc.title.alternativeSocial Isolation of Residential Services Clientsen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag19839
local.identifier.verbis463995
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:59:23cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální pracovníkcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_19839.pdf
Size:
2.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_19839.pdf
Size:
625.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_19839.pdf
Size:
303.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby