Design ofcontrol system of manipulator for manufacturing system with Industry 4.0 conception

dc.contributorBraier Zdeněk, Ing. : 64948
dc.contributor.advisorVotrubec Radek, Ing. Ph.D. : 54952
dc.contributor.authorPuthucode Balakrishnan, Kasi Viswanathan
dc.date.accessioned2019-05-21T16:57:02Z
dc.date.available2019-05-21T16:57:02Z
dc.date.committed2019-5-15
dc.date.defense2018-6-12
dc.date.submitted2017-11-15
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato práce podporuje projekt katedry pro výuku koncepce Průmysl 4.0. V této práci byla provedena konstrukce manipulátoru - robotického ramene, které je součástí modelu výrobního systému s koncepcí Průmyslu 4.0. Robot je jedním z komponent vytvářejících Internet věcí v prostředí továrny. S ostatními prvky komunikuje prostřednictvím WIFI komunikace. Je nutné zvolit vhodný návrh řízení robota, který je kompatibilní s operací, kterou potřebujeme k provedení požadovaného úkolu. Součástí práce je nalezení kinematických rovnic pro pohyb jednotlivých ramen a jejich převedení na proměnné odpovídající polohám servomotorů. Cílem je dostat koncový bod ramene na požadované souřadnice. Programování robota se provádí pomocí řídicího mikroprocesoru a softwaru Arduino. V řídicím programu byly naprogramovány funkce, které umožní přemístit výrobek v modelové továrně z jednoho místa na jiné.cs
dc.description.abstractThis thesis supports the project of the department for teaching Industry 4.0. In this work, the construction of the manipulator - the robotic arm, which is part of the model of the production system with the concept of Industry 4.0, was made. The robot is one of the components that make up Internet things in the factory environment. With other elements it communicates via WIFI communication. It is necessary to choose an appropriate robot control design that is compatible with the operation we need to perform the required task. Part of the thesis is to find kinematic equations for movement of individual arms and their conversion to variables corresponding to positions of servomotors. The goal is to get the endpoint of the arm to the required coordinates. The programming of the robot is done using the control microprocessor and the Arduino software. Functions have been programmed in the control program to move the product in a model factory from one location to another.en
dc.description.mark
dc.format82
dc.format.extentNo appendices
dc.identifier.signatureV 201900439
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152378
dc.language.isoan
dc.relation.isbasedon[1] BEQUETTE, B. Process control: modeling, design, and simulation. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR, 2003. ISBN 0133536408.
dc.relation.isbasedon[2] Arduino Learning: Getting Started with Arduino. In: Arduino [online]. 2014 [cit. 2015-01-09]. available from: http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectrobot ramenocs
dc.subjectprogramcs
dc.subjecttovárna modelucs
dc.subjectIndustry 4.0en
dc.subjectArduinoen
dc.subjectrobot armen
dc.subjectprogramen
dc.subjectmodel factoryen
dc.subject.verbiscontrol systemsen
dc.titleDesign ofcontrol system of manipulator for manufacturing system with Industry 4.0 conceptioncs
dc.titleDesign of control system of manipulator for manufacturing system with Industry 4.0 conceptionen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineKSA
local.degree.programmeMechanical Engineering
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKSA
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS16000468
local.identifier.stag37464
local.identifier.verbiskpw06580911
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo439
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:26:56cs
local.verbis.studijniprogramKSA Mechanical engineering/Machines and equipment designcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Master_Thesis_by_Kasi_Viswnathan.pdf
Size:
3.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kasi.pdf
Size:
151.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kasi.pdf
Size:
149.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections