Svalové dysbalance u hráčů házené

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je sestavení a ověření souboru kompenzačních cvičení, které je vhodné zařadit do tréninkového procesu vybraných skupin hráčů házené. Kompenzační cvičení je sestaveno na základě provedení funkčních svalových testů a analýzy tělesného složení. Proběhlo vstupní a výstupní měření, kdy bylo otestováno celkem 17 osob. Po dobu 14 týdnů bylo plněno vyrovnávací cvičení, které ve dvou sadách obsahuje zahřívací, posilovací a protahovací cviky. Po výstupním měření bylo zjištěno výrazné zlepšení. U funkčních svalových testů se průměrná bodová hodnota testované skupiny snížila o přibližně 12 %. Naměřené hodnoty z analýzy tělesného složení u svalové hmoty vzrostly v průměru o 0,73 kg a u tělesného tuku klesly v průměru o 0,9 %.
The main goal of this Bachelor thesis is to build and verify a compilation of compensatory exercises, which are appropriate to involve in the training process of selected handball players group. The compilation of compensatory exercises is based on performing functional muscle tests and body composition analyse. Input and output data from a total of 17 tested persons were recorded. For 14 weeks a designed compilation of balancing exercises had been performed, including warm-up, strengthening and stretching exercises in two separate sets. After comparing intup and output data, and evident improvement was noted. An average point value, for functional muscle tests of the test group, decreased approximately by 12 %. The measured values of muscle mass, from the body composition analysis, increased by 0,73 kg on average and values of body fat decreased by 0,9 % on average.
Description
Subject(s)
svalová dysbalance, kompenzační cvičení, házená, sport, zranění
Citation
ISSN
ISBN