Testování omaku potahů automobilových sedaček

Title Alternative:Testování omaku potahů automobilových sedaček
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá komfortem automobilových sedaček. V teoretické části je uvedena charakteristika automobilových sedaček, komfortu, omaku a způsoby měření omaku textilií. Dále jsou uvedeny možnosti testování subjektivního a objektivního komfortu potahů automobilových sedaček s ohledem na omak. Experimentální část je rozdělena do dvou částí. V první části je navržen experiment na subjektivní hodnocení omaku. Následovalo uskutečnění experimentu hodnocení potahů pomocí panelu respondentů. V závěru práce nalezneme vyhodnocení dat.
This bachelor work deals with comfort of car seats. The theoretical part describes characteristic of car seats, comfort, feel and ways of fabric feel measurement. There are indicated the testing possibilities of subjective and objective comfort of car seat covers with respect to touch.The experimental part is divided into two parts. In the first part there is a design of the experiment on subjective touch evaluation. It is followed by results of covers rating using the panel of respondents. At the work end there is data evaluation.
Description
Subject(s)
Automobilová sedačka, subjektivní hodnocení, omak, Car seat, subjective evaluation, feel
Citation
ISSN
ISBN