Trávení volného času a zdravý životní styl adolescentů (s ohledem na pandemii Covid-19)

Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o problematice životního stylu a trávení volného času adolescentů s ohledem na pandemii způsobenou novým koronavirem covid-19. Zabývá se množstvím času tráveného sportem či jinými pohybovými aktivitami, časem tráveným před monitorem, množstvím spánku, stravovacími návyky a dalšími možnostmi aktivního využívání volného času. Sleduje změny, které nastaly v životním stylu adolescentů v období distanční výuky zavedené z důvodu omezení šíření nemoci covid-19.
This bachelor thesis deals with the issue of lifestyle and leisure time of adolescents with regard to the pandemic caused by the new coronavirus covid-19. It deals with the amount of time spent by sports or other physical activities, screen time, the amount of sleep, eating habits, and other possibilities of active leisure time. It monitors changes that occurred in the lifestyle of adolescents during the distance learning period introduced to limit the spread of covid-19 disease.
Description
Subject(s)
volný čas, životní styl, adolescent, covid-19, sport, pohyb, čas u monitoru, zdravá strava, spánek, volnočasové aktivity, leisure, lifestyle, adolescent, covid-19, sport, exercise, screen time, healthy eating, sleep, leisure activities
Citation
ISSN
ISBN