Použití informačních technologií na podporu řízení projektů v oblasti Rozvoje lidských zdrojů

Title Alternative:Using information technology to support project management in the field of Human Resource Development
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis is focused on linking project management with the utility of information technology for projects from the operational programs in The field of human resources that have been in the past three years announced by regional authorities work from the Operational program Human Resources Development and follow-up Operational program Human Resources and Employment. Based on the analysis of the current state of IT in project management through an investigation carried out by the Company for project management to demonstrate that some form of project management including the use of software used to aid implementation of the vast majority of projects in the field of Human Resources Development. So it has been made for the use of project management, an investigation in society ATTEST, which has already implemented several large projects in the field of Human Resources Development. The definition of these processes of project management is then followed by supporting information technology in managing projects in the field of Human Resources Development and the possible using of outsourcing in these projects. The output of this work is describing the procedures for the use of information technologies to support project management in the field of Human Resources Development, which may serve as general guidance for the realization of projects for another developers in the Czech Republic.
Tato bakalářská práce je zaměřena na propojení projektového řízení s využitelností informačních technologií pro projekty z operačních programů v oblasti RLZ, které byly v uplynulých třech letech vyhlášeny krajskými úřady práce z Operačního programu RLZ a navazujícího Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na základě analýzy současného stavu IT v projektovém řízení formou šetření provedeného Společností pro projektové řízení se prokázalo, že se určitá podoba projektového řízení, včetně využití softwarové podpory, používá při realizaci naprosté většiny projektů v oblasti RLZ. K využití projektového řízení tedy bylo provedeno šetření ve společnosti ATTEST, která již realizovala několik rozsáhlých projektů v oblasti RLZ. Na definování procesů projektového řízení se poté navázalo podporou IT při řízení projektů v oblasti RLZ a možným využitím outsourcingu v těchto projektech. Výstupem bakalářské práce jsou tedy popsané postupy pro použití informačních technologií na podporu řízení projektů v oblasti RLZ, které mohou obecně sloužit jako návod k realizaci projektů i pro ostatní realizátory v rámci celé České republiky.
Description
katedra: KIN; rozsah: 48 s., 4 s. příloh
Subject(s)
the funds of the european union, operational programs in the field of human resources, regional offices work, the project, project management, outsourcing, information technology, using of it in project management, fondy evropské unie, operační programy v oblasti realizace lidských zdrojů, krajské úřady práce, projekt, projektové řízení, outsourcing, informační technologie, využití ict v projektovém řízení
Citation
ISSN
ISBN