Šperk inspirovaný křivkou těla

Abstract
Práce se zabývá zdobením lidského těla, které reaguje na různorodost těla a otisků kůže. Hlavním okruhem zájmu je vytvořit šperk, který nám bude připomínat naše blízké, ať už budeme kdekoli. Součástí tématu je také poukázání na jedinečnost a originalitu každého těla i kůže, která jej pokrývá. Další okruh, kterým se autorka v kontextu s tvorbou zabývá, je historický a současný pohled na tělo, a to nejen v oblasti umění. Na závěr se autorka zaměřuje především na význam šperku a umělce, kteří se zabývali tématikou lidského těla ve šperku.
The work deals with decorating the human body, which responds to the diversity of the body and skin prints. The main area of interest is to create a piece of jewelry that will remind us of our loved ones, wherever we are. Part of the theme is also pointing out the uniqueness and originality of each body and the skin that covers it. Another area that the author deals with in the context of her work is the historical and contemporary view of the body, and not only in the field of art. In conclusion, the author focuses primarily on the meaning of jewelry and artists who dealt with the theme of the human body in jewelry.
Description
Subject(s)
šperk, tělo a design, osobní šperk, přátelé a rodina
Citation
ISSN
ISBN