Vytvoření softwaru určující odhad střední doby do extrémních vodních srážek a povodní na území České republiky

Title Alternative:Create software determining estimation of mean time to extreme rain-falls and floods in Czech republic.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V rámci této bakalářské práce je zhotoven software určující střední dobu do extrémních vodních srážek a povodní na území ČR. V současné době je k dispozici veliké množství informací, které z důvodu doporučeného rozsahu nemohly být popsány a podrobně uvedeny. Pro tuto práci a zároveň pro návrh softwarového modelu byly proto použity jen ty nejzákladnější, obecně známé vstupní parametry. Stručně jmenujme úhrny dešťových srážek na území České republiky, informace o aktuálních stavech hladin a průtoků vybraných vodních toků v České republice a historické údaje o extrémních jevech. Tyto údaje a další podobné byly použity pro software, který ve výstupu určuje míru rizika výskytu povodně v uživatelem zvolené oblasti. Výstup softwaru pak může pomoci při výběru vhodné lokality pro vybudování nové průmyslové stavby apod. Jedná se o model, který lze do budoucna rozšiřovat a zároveň zpřesňovat pro danou lokální oblast.
As a part of this work is made software by determining a mean time to extreme rainfalls and floods in the Czech republic. There is currently available large amounts of information, which because of the recommended range can not be described and detailed. For this work and for a software design proposal of model were used only the most basic well-known input parametres. Briefly mention the rainfall totals in the territory of the Czech republic, information on current levels of stock and flows of selected water streams in the Czech republic and historical data of similar extreme phenomena. These and other similar data were used for the software that determines the outoput level of risk of flooding in the area chosen by the user. The output of the software can help in selecting of suitable locations for new industrial buildings, etc. It is a model which can extend in the future and can also refined for the local area.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 69 s. (102 663 znaků)
Subject(s)
povodeň, riziko povodně, srážky, průtok, výška hladiny, chemický průmysl, flood, risk of flood, rainfalls, flow, water level, chemical industry
Citation
ISSN
ISBN