Příprava cvičení v laboratoři pro předmět Tkáňové inženýrství a zdravotnické textilie

Title Alternative:THE LABORATORY EXERCISES PREPARATION FOR THE SUBJECT OF THE TISSUE ENGINEERING AND MEDICAL TEXTILES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The submission of the bachelors labour relates to the issues of tissue engineering and medical textiles . The laboratory handouts were provided in English . Then it was translated into Czech language for this thesis and for Czech students who will need it for their labours . After that the aparature which will be used for realizing the laboratory practise of the Tissue engineering and medical textiles were suggested . Finally was worked up the survey between the students of Technical University in Liberec about knowing of what they can study , if they know what is meant by ´´tissue engineering´´ and if they are interested in this field . The final outcome of the survey are graphs representing the results of the survey .
Zadání bakalářské práce se vztahuje k tématům tkáňové inženýrství a zdravotnické textilie. Byla poskytnuta laboratorní cvičení v anglickém jazyce. Cvičení byla pro potřeby bakalářské práce a následně pro možnost uvedení předmětu pro české studenty přeložena do českého jazyka. Dále byla navrhnuta přístrojová zařízení, která budou potřeba pro realizování daných laboratorních cvičení předmětu Tkáňové inženýrství a zdravotnické textilie. Nakonec byl vypracován průzkum mezi studenty Technické Univerzity v Liberci o oblasti informovanosti o tom, co zde mohou studovat, zda vědí, co se skrývá pod pojmem ´´tkáňové inženýrství´´ a zda je obor zajímá. Konečným výstupem průzkumu jsou grafy reprezentující výsledky průzkumu.
Description
katedra: KHT; rozsah: 50
Subject(s)
tissue engineering, medical textiles, tkáňové inženýrství, zdravotnické textilie
Citation
ISSN
ISBN