Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.

Title Alternative:Market Environment and Competitiveness of PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Abstract
Tématem této diplomové práce je analýza pivovarnického tržního prostředí v České republice a identifikace tržní pozice společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s. pomocí aplikace získaných poznatků. Autorka v této práci zkoumá uvedené tržní prostředí a jeho specifika, a to jak z hlediska makrookolí, tak následně i mikrookolí zvoleného podniku. Dále se autorka blíže věnuje charakteristice samotného podniku, kdy byly zjištěny jeho silné a slabé stránky a nalezena konkurenční výhoda. V práci jsou také identifikováni konkurenti Pivovaru Svijany a je analyzováno jeho postavení na daném trhu vzhledem k tržnímu podílu a také vzhledem k nákladům na jednotku produkce. Závěrečná část diplomové práce se pak zabývá vlivem a významem vybraného realizovaného projektu a posléze i působením dotačních prostředků obecně na tržní pozici a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.
Description
97 s., 6 s. příl. :obr., tab., grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
competitiveness, beer industry, konkurenceschopnost, pivovarnictví
Citation
ISSN
ISBN