Projekt bakalářského studia oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na TUL

Title Alternative:Bachelor degree´s project in study subject "Physical education and sport for people with special needs" at Technical University of Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main aim of this thesis project is to develop the field of Physical Education and Sport of people with special needs and to determine its feasibility at the Technical University in Liberec. Thesis presents an overview of studies of sports fields for people with special needs in the Czech Republic and selected German-speaking countries. Further, information is collected about how to obtain funds, and about the current situation at the Department of Physical Education. It follows from the results that difficulties of this field of study are predominantly in financial and architectural aspects. In the future, emphasis should be placed on other renovations to the Department of Physical Education and the gradual removal of barriers to allow the study of sport, or at least sport experience among, people with special needs.
Cílem bakalářské práce je vypracování projektu oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami a stanovení jeho realizovatelnosti na Technické univerzitě v Liberci. Práce uvádí přehled studia sportovních oborů v České republice pro osoby se specifickými potřebami a vybraných německy mluvících zemí. Dále jsou nashromážděny informace o způsobu získávání finančních prostředků a o současné situaci Katedry tělesné výchovy. Z výsledku vyplynula náročnost daného oboru převážně z finančního a architektonického hlediska. Do budoucna je nutné klást důraz při dalších přestavbách Katedry tělesné výchovy na postupné odstraňování bariér a umožnit tak studium nebo alespoň sportovní zážitek širší veřejnosti z řad osob se specifickými potřebami.
Description
katedra: KTV; rozsah: 68 s.
Subject(s)
universities - handicapped people - academic clinics - financial resources, vysoké školy - osoby s tělesným postižením - akademické poradny - finanční prostředky
Citation
ISSN
ISBN